TELMO gyártmányok

Telefon vonallopásgátló rendszer (VLG)

Kétéves fejlesztés eredményeként született meg az alaprendszer és annak első alkalmazása, a vonallopásgátló berendezés. A TELMO vonallopásgátló rendszerének elsődleges feladata a nyilvános és előfizetői telefonvonalak védelme. A védelem a kijelölt érpár teljes hosszára, a készüléktől a központ rendezőjéig terjed ki, így nagy biztonságot ad. A védendő vonal készülék felőli végén és a központoldalon a vonallopásgátló berendezés egy-egy egysége helyezkedik el.
 

A védelem alapelve az, hogy a két egység közötti kapcsolat eredményeként illetéktelen híváskezdeményezés esetén, a központoldalon vonalbontás lép fel. A két alapegység között fizikai és logikai csatorna teremt kapcsolatot. A fizikai csatorna célszerűen a védendő telefonvonal, ill. ezen a vonalon kiépített adatcsere. A kommunikáció a DOV technikával sáv felett valósul meg fizikai kapcsolat esetén.

Az előfizető PCM rendszeren keresztül történő elérése esetén a TELMO Kft. szabadalmaztatott sávon belüli kommunikációját (mely nem zavarja az alapszolgáltatást) használjuk. A logikai kapcsolat egy olyan egyedi kódrendszer és protokoll, amely a két egység közötti adatcserét a lehető legbiztonságosabbá teszi, az illetéktelen hozzáférést illetve jogtalan egységcserét kizárva. Nyilvános készülékek vonalvédelmének biztonságosabbá tétele érdekében a rendszer a 12 kHz tarifaimpulzusok vételére is alkalmas.

A felügyeleti rendszer személyi számítógépén (PC), Windows-95 vagy Windows-NT környezetben üzemeltethető program menürendszerben teszi lehetővé a könnyű kezelést és a szemléletes megjelenítést. A program tartalmazza az installáláskor védelem alá vont előfizetők ill. nyilvános készülékek adatait (hívószám, cím, egység pozíciók), melyeket táblázatos formában jelenít meg. Lehetőség van az esetleges változások, új védendő vonalak folyamatos bevitelére. A program egyértelműen jelzi a teljes rendszer állapotát, valamint az egyes vonalakra vonatkozó információkat. A vett adatok kiértékelése után a program képes automatikus beavatkozásra. A gyakori adatcsere lehetővé teszi a védett vonal minőségi paraméterének folyamatos figyelését, vonalhiba esetén azonnali riasztást küld az operátornak. A folyamatos figyelés mellett a program eseménynaplót vezet, amely tartalmazza, hogy hol, mikor és milyen feljegyzésre méltó esemény történt.

VLG ismertető letöltése

 

felügyeleti rendszerekA vonallopásgátló előfizetői egysége
  • 1025 Budapest Cserje u. 15.   ·  Tel.: +(36-1) 326-0643,  ·   Fax.: +(36-1) 326-0647   ·  e-mail: telmo@telmo.hu